schoolgirl-990795_1280

Dodatkowe zajęcia dla dzieci

Nigdy nie jest za wcześnie, aby rozpocząć naukę. Nie ważne, czy to nowa umiejętność, poszerzenie wiedzy, czy opanowanie języka obcego, warto pomyśleć o wczesnej edukacji swojego dziecka.


Najlepszymi placówkami, pozwalającymi na szybkie przyswojenie języka obcego są dwujęzyczne przedszkola. W takich instytucjach nasze dzieci mają stały kontakt z językiem, dzięki native speakerom, którzy są dodatkowymi nauczycielami na każdym etapie edukacji. Zajęcia prowadzone są zarówno w języku ojczystym, jak i wybranym przez rodzica, co pozwala na naturalną i łatwą syntezę słownictwa, naukę gramatyki i ładnej, poprawnej wypowiedzi. Nowoczesne metody, które aktywizują każde dziecko, towarzyszą naszym pociechom przez cały czas, który spędzają w przedszkolu. Uczniowie prócz stałej i mimowolnej nauki, bawią się świetnie i przyswajają język podczas różnych aktywności, również zabawy. W przyjaznej i miłej atmosferze wsłuchują się w język obcy, a także mają możliwość konwersacji z innymi dziećmi, co dodatkowo rozwija ich kompetencji interpersonalne. Zajęcia mają zazwyczaj charakter warsztatów, dlatego taka nauka przez działanie przynosi szybkie i wymierne efekty.
books-927394_1280W podobny sposób działają polskie prywatne szkoły. Odchodzą jak najdalej od metod podających i tradycyjnej pracy z podręcznikiem, na rzecz ćwiczeń, eksperymentów i wycieczek, pozwalających na aktywne spędzanie czasu i zintegrowaną naukę. Co więcej, przedstawiają bogatą ofertę zajęć dodatkowych, które pozwalają rozwijać talenty naszych dzieci i zaszczepiać w nich chęć do samokształcenia i pogłębiania swojej wiedzy z różnych dziedzin. Każda szkoła z zajęciami dodatkowymi w Krakowie oferuje lekcje muzealne, pozwalające dzieciom na obcowanie z historią w miejscach kultury. Uczniowie wybierają się na wycieczki do muzeów, galerii sztuki, miejsc o wielkim znaczeniu historycznym dla naszego kraju, jak na przykład Wawel, Droga Królewska, Droga Skazańców, Krakowski Szlak Techniki, gdzie uczestniczą w interesujących lekcjach, pozwalających na przyswojenie wiedzy w niezwykle przyjemny i efektywny sposób.

Każda z placówek prócz świetnie zorganizowanego procesu nauczania skupia się także na wychowaniu swoich podopiecznych. Szczególną rolę odgrywają tutaj przedszkola, gdzie prócz dzieci z Polski znajdują się uczniowie z innych krajów. To świetna lekcja integracji i tolerancji. Obcowanie z innymi kulturami, zgłębianie ich tajników i poznanie folkloru uczy otwartości na innych. Wszechstronny rozwój nie kończy się bowiem na nauce języka. Trudno mówić o zrozumieniu zwyczajów, tradycji i kultury innego kraju, mogąc pochwalić się wyłącznie umiejętnością władania innego języka.

Inwestowanie w rozwój naszych dzieci nigdy nie jest złą decyzją. Szczególnie w czasach, gdy rynek pracy wymaga od aplikantów znajomości języków obcych, otwartości, łatwości komunikacji z innymi i kreatywności. Każdy z tych komponentów po części jest przyswajany w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym, dlatego im wcześniej zdecydujemy się na wybór ścieżki edukacyjnej naszej pociechy, tym lepiej.

Dodaj komentarz