żurawie wieżowe4

Koparka

W tym tekście przyjrzymy się nieco bliżej jednemu z najczęściej wykorzystywanych w naszym kraju sprzętów budowlanych. Można ją ujrzeć każdego miesiąca w praktycznie każdym większym mieście. Mowa oczywiście o koparce.


Koparka jest maszyną do robót ziemnych, której głównym zadaniem jest oddzielanie urobku od gruntu, a następnie przeniesienie go na środki transportowe, bądź uprzednio wyznaczone składowisko. Koparki są również relatywnie często wykorzystywane w charakterze urządzeń przeładunkowych, jednakże wyłącznie do materiałów sypkich. Aby ją użytkować koniecznie trzeba ukończyć uprzednio kurs operatorów maszyn budowlanych, a następnie specjalistyczny egzamin, po którym będziemy upoważnieni do pracy, jako operator koparek. Jest to egzamin dosyć wymagający, ale też dość nieskomplikowany, jeśli porównać go z tym, do jakiego przygotowuje nas chociażby kurs na HDS.

suw5

Koparki stosuje się wszędzie tam, gdzie konieczne jest oddzielenie od gruntu urobku, przeniesienie go na składowisko, bądź jakiś środek transportu, jak na przykład ciężarówka. Przejdźmy teraz do kwestii podziału koparek na różne kategorie. Zasadniczo dzieli się je na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich są maszyny, które pracują w cyklu przerywanym. Jest to dość niejasne dla większości, więc spieszę z wyjaśnieniem. W cyklu przerywanym pomiędzy kolejnymi etapami pracy naczynia urabiającego występują różne etapy pomocnicze. Jako przykład może posłużyć chociażby przeniesienie naczynia z urobkiem, a następnie opróżnienie go i przywrócenie do pozycji wyjściowej.

suw6

Drugą grupą są, jak można się domyślić, koparki pracujące w cyklu ciągłym. Wówczas następujące po sobie etapy pracy powtarzają się nieprzerwanie jedno po drugim. Pierwszą kategorię określa się powszechnie, jako koparki jednonaczyniowe, natomiast drugą nazywamy wielonaczyniowymi. Można również dzielić te maszyny biorąc za kryterium osprzęt roboczy, jednakże jest to bardzo rozległy temat. Jeśli ktoś jest tym zainteresowany, polecam jako źródło Urbanek firma dźwigowa.

źródło:  http://dzwignice.pl/szkolenia-operatorow/

Dodaj komentarz