trawnik

Różnorodność środków do roślin

Związki chemiczne, które należą do herbicydów, to wiele grup o bardzo zróżnicowanych mechanizmach działania. Istnieje tylko kilka metod klasyfikacji substancji, które niszczą nasze rośliny. Ze względu na sposób działania czyli miejscowy lub układowy, ze względu na czas aplikacji związku przed założeniem uprawy oraz po wschodzie roślin. Nawozy do roślin posiadają więc ogromną różnorodność.

Pierwszym szeroko rozpowszechnionym herbicydem jest związek 2,4 D, który został wprowadzony do rolnictwa po drugiej wojnie światowej. Jest on syntetyczną auksyną, która dostarczana z zewnątrz pobudza roślinę do nieskoordynowanego wzrostu. Szkodzą roślinie na dwa sposoby, poprzez zaburzenie regulacji procesów metabolizmu oraz ze względu na spowodowanie kosztownego wydatku energetycznego.

Herbicydy w większości, które naśladują hormony roślinne działają selektywnie na rośliny dwuliścienne, praktycznie nie szkodząc przy tym trawom. Plagron i biobizz sprawdzi się idealnie. U traw bowiem syntetyczne przenikanie auksyn z powierzchni liści do wnętrza rośliny zachodzi w bardzo ograniczonym stopniu. Możliwe jest także, że głównym mechanizmem, który zapewnia roślinom jednoliściennym odporność na herbicydy przede wszystkim te hormonalne, jest biochemiczne przystosowanie umożliwiające szybszą niż u roślin dwuliściennych degradację związków, które zostały dostarczone z zewnątrz.

Dwa najsłynniejsze w tej chwili herbicydy nieselektywne to glifosat i glufosynat. Glifosat hamuje aktywność EPSPS a glufosynat hamuje aktywność syntezy glutaminowej.

Dodaj komentarz